Göteborg-Marieholm

Grundades lördag 4 juni 1988
Klubb 25303 - Distrikt 2360 - Charternummer

Göteborg-Marieholm Rotaryklubb chartrades i Nylöse kyrka lördagen den 4 juni 1988. Den festliga chartermiddagen intogs på det just inglasade akterdäcket ombord på s/s Marieholm med Distriktsguvernören Carl-Wilhelm Stenhammar som självskriven hedersgäst.

Primus motor vid klubbens bildande var Gunnar (Tege) Ekström som närmast kom från Majornas RK som alltså är moderklubben. Tege Ekström blev också klubbens charterpresident. Från Majornas RK värvade han också de första medlemmarna - Truls Nässén och Robert Romlöv.  Tege Ekström hade bl.a. genom sitt arbete på GP ett stort kontaktnät. Medlemmarna rekryterades inledningsvis bland olika yrkesrepresentanter som hade sin verksamhet innanför Vallgraven. Fram till sin sjukdom satte Tege själv en ära i att varje månad kunna redovisa en 100 %-ig närvaro.

Kyrkans man i klubben var först kyrkoherde Lars Edvardsson - då verksam i  Nylöse församling och det var anledningen till att charterhögtiden hölls i Nylöse kyrka.

Då Tege sökte lämplig lokal för klubbens lunchmöten fastnade han och Truls Nässén direkt för s/s Marieholm (byggd 1934 i Odense) som då låg vid Skeppsbrokajen. Klubbens namn var då givet , Göteborg -Marieholm RK och bilden på båten blev klubbens logotype. Båten ägdes av en grupp företagare som gått samman och köpt båten , den var då i ett uruselt skick men intressant bl.a. därför att den drevs av en ångmaskin som i princip var intakt. Vid köpet låg båten i Helsingfors men den bogserades till Falkenbergs Varv för en totalrenovering.

Flera av båtens ägare blev också medlemmar i Göteborg - Marieholm Rotary-klubb.

Vid klubbens bildande var medlemsantalet ca 25. Nuvarande chartermedlemmar är: Christian Baarlid, Ingvar Bengtsson, Gunnar Dahlgren, Bertil Eriksson.

Motståndet mot intagning av kvinnliga medlemmar var under de första åren påtagligt - inte minst från Charterpresidentens sida. Han bättrade sig dock med tiden och det var också han som låg bakom rekryteringen av vår första kvinnliga medlem Gunilla Ingvarsson som invaldes 1995.

Klubbens möten inleds alltid med att Presidenten klingar i klubbens skeppsklocka.  Denna mässingklocka monterad på ett vackert trästativ, är en gåva från Bo Lindquist. Bo har i sin tur fått klockan av sin far som var sjökapten och under 2:a världskriget bärgade klockan från en tysk torpedbåt i Pireus hamn. På klockans stativ har fortlöpande monterats namnplåtar i silver på samtliga presidenter med årtal , en tradition som vi hoppas kommer att fortleva.

Klubben har allt sedan starten arbetat med flera projekt - t.ex. så har klubbmedlemmar varit engagerade i "Jourhavande medmänniska" i Röda Korsets regi. Likaså har vi under flera år medverkat med läxhjälp vid Bjurslättskolan. Ett annat projekt är "Väntelefoni" i samarbete med SDN Centrum.

 

Medlemmar

Aktiva medlemmar 44
- Herrar 36
- Damer 8
Paul Harris Fellow 14
Gästande rotarianer 2
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 0

Adress

S/S Marieholm

Packhusplatsen 7
Hållplats: Stenpiren
411 13 Göteborg
Sverige

goteborg-marieholm@rotary.se